Bạn thích sản phẩm nào của kt

Các sp từ cám gạo

Dầu dừa. dầu olive

Toner

Cao bí đao

Lip balm, lip scrub

Bột hoa đào

Nhựa mứơp, Dấm bạch truật

CÁM GẠO NGỌC TRAI

Bột ngọc trai

Các sp khác

TÚI ZIP TRONG 2 MẶT

TÚI ZIP TRONG 2 MẶT

Túi zip trong 2 mặt như hình và không có chữ trên túi

*. 26x18+4cm 

10 túi 4,5k 1 túi
20 túi 4k 1 túi
50 túi 3,5k 1 túi
100 túi 3.0k 1 túi
200 túi 2,7k 1 túi


*. 15x10+4cm 

10 túi 3,5k 1 túi
20 túi 3k 1 túi
50 túi 2,5k 1 túi
100 túi 2.2k 1 túi
200 túi 2k 1 túi

*. 12x20+4 2 

10 túi 3,8k 1 túi
20 túi 3.1k 1 túi
50 túi 2,6k 1 túi
100 túi 2.3k 1 túi
200 túi 2.1k 1 túi

26*38+4cm

10 túi 5.5k 1 túi
20 túi 5k 1 túi
50 túi 4,5k 1 túi
100 túi 4k 1 túi
200 túi 3,7k 1 túi
500 túi 3.5k


20*30+4cm

10 túi 5k 1 túi
20 túi 4.5k 1 túi
50 túi 4k 1 túi
100 túi 3.7k 1 túi
200 túi 3.5k 1 túi
500tuis 3,2k 1 túi

Phản hồi  
  • Lượt truy cập: 3,338,902

  • Tham gia : 06/02/2012

  • Số lượng SP : 554

dịch vụ seo